Yarışma

Yarışma Kuralları

- Yarış, Baş Hakemin kontrolünde düdük, korna, havalı tabanca vb. uyarı işareti ile başlar ve sporcunun varış noktasına gelmesi ile tamamlanır.

- Yarışma Türkiye Yüzme Federasyonu’na bağlı yüzme hakemleri tarafından elektronik olarak tasnif edilerek sonuçlandırılır.

- Sonuçlar yarışmanın tamamlanmasının ardından İztuzu Plajı’nda kurulan ekranda yayımlanır.

- Yarışma başlangıcını veren Baş Hakem çıkışta hata olduğu veya bazı yarışmacıların haksız avantaj sağladığı kanaatinde olursa, yarışmacıyı, numarasını tespit ederek YARIŞ DIŞI bırakabilir.

- Yarışma esnasında sporcu kıyafetleri Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) kurallarına uygun olmak zorundadır.

- Yarışmacılar Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı Organizasyon Komitesi’nin verdiği bone ile yarışmaya başlamak zorundadır.

- Başka bone kullanmak yarış dışı kalma sebebidir.

- Yüzücüler numaralandırıldıktan sonra vücutlarına koruyucu krem sürebilirler.

- Yüzülecek en uzun mesafenin 5 km olması sebebiyle beslenme platformu kurulmayacaktır.

- Yarışma sırasında, başka yüzücüyü kasten engellemek, vücuduna asılmak, teknelere temas etmek, tutunmak, asılmak yasaktır. Bu gibi hallerde yüzücü diskalifiye edilir ve refakat teknesine alınır.

- Yüzücülerin görevli teknelerde bulunan görevliler ile avantaj sağlamak amacıyla görüşmeleri ve yardım istemeleri diskalifiye sebebidir.

- Yüzücüler, parkurun başlangıç ve bitiriş bölümleri dışında diğer yarışmacı ve refakat tekneleri ile aralarında uygun bir mesafede bırakacak şekilde yüzerler. Bu kurala uymayan yüzücüleri hakemler uyarabilir.

- Eğer yüzücüler uyarıya rağmen ara mesafelerini açmazlar ise güvenlik veya refakat botu araya girerek son ikazı yapar. Olayın tekrarı halinde yüzücü diskalifiye edilebilir.

- 2,5 km parkurun bitirilme süresi 100 dakikadır. 5 km parkurun bitirilme süresi 180 dakikadır. Bu süreler içinde yarışmayı tamamlayamayan veya yarışma parkuru dışına çıkan yüzücüler yarışı bitirmiş kabul edilir.

- Bu yüzücüler hakemlerin talimatına bağlı olarak, güvenlik veya refakat botları tarafından alınır, diskalifiye olmuş sayılır.

- Yarışmanın bitimi, görevli teknelerin ikaz düdükleri ile yüzücülere, hakemlere, güvenlik ve refakat teknelerine duyurulur.

- Görevli ikazlarını dinlemeyen yüzücülerden Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları Organizasyon Komitesi sorumlu olmayıp, emniyet birimi görevlilerinin sorumluluğunda gereken işlem yapabilir.

- Yarışmada olası itirazların değerlendirilmesi için itiraz sahibinin 350,00 TL (üçyüzTürklirası) itiraz ücretini Organizasyon Komitesi'ne makbuz karşılığı ödemesi zorunludur.

- İtiraz şartlarının yerine getirilmesi sonrası Organizasyon Komitesi ve hakem heyeti gerekli incelemeyi yapar. İtiraz sahibinin itirazında haklılığının anlaşılması halinde ödediği itiraz ücreti iade edilir. İtirazın reddi halinde alınan ücret iade edilmez, itiraz sahibi bu ücret üzerinde bir hak iddia edemez.

- Yarışma çıkışından itibaren varış noktasına kadar geçecek yarışma süresi içinde hakemlerin ve Organizasyon Komitesi'nin tespit ettiği yarışma kurallarına uymayan yüzücüler diskalifiye edilir.

© 2016 - 2020 Carettalarla yüzüyoruz...