Yarışma

Katılım Kuralları

Gençler ve Masterler

-  Gençler Kategorisi için

a) Yarışmaya katılabilmek için yüzme lisanslı sporcu olmak zorunludur. ​

b) Sporcuların lisanslarının 2019-2020 yüzme sezonu vizesi olmak zorundadır.

​(Master Kategorisi için yüzme lisans zorunluluğu yoktur.)

 

- Yarışma ön kayıt işlemleri yalnızca İnternet sitesi üzerinden yapılmaktadır.​

- Kesin kayıt işlemi için sıralanan belgelerin tamamlanmış fotoğraflarının                                                            carettalarlayuzuyoruz@gmail.com adresine en geç 10 Nisan 2020 saat 17.00’ye kadar

      elektronik posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

- Asil kayda alınan sporcuların listesi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır.

 

 

Katılım Belgeleri:

1) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösterir banka transferi dekontu.

2) Katılımcının kimlik fotokopisi.

3) Lisans (Gençler kategorisi katılımcıları için zorunlu, Masterlar kategorisinde mevcutsa)

4) Sağlık raporu (2019-2020 yüzme sezonu lisansı olanlar için zorunlu değildir)

 

Not: Yarışa girebilmeniz için yukarıda belirtilen evrakların orijinaline ek olarak ıslak imzalı muvafakatnamenin sporcu çantası dağıtımında imzalanması gerekmektedir. Çanta dağıtımında muvafakatname imzalamanız için size verilecektir. 

 

- Eksik belge teslim eden sporcular yarışmaya katılamazlar. 

- Sporcunun yarışmalara katılamaması halinde kayıt ücreti iade edilmez.

- Yarışmaya kayıt yaptıran fakat mazereti sebebiyle katılamayan sporcuların yerine yerleştirme yapılmayacaktır. 

 

*Hakkında hüküm bulunmayan durumlarda karar mercii Organizasyon Komitesi'dir.

© 2016 - 2020 Carettalarla yüzüyoruz...